logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de setembre de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:44)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:27)
Copiar URL
1 intervencions
9 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:44)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:18)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:09:24)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:37)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:30)
Copiar URL
1 intervencions
2 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
36 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:26:28)
Copiar URL
foto
(00:28:05)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
28 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2020
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.03 en la modalitat de transferència de crèdits
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
6. Aprovació, si escau, del protocol d'actuació contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament laboral de l'Ajuntament de Vilafranca
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
8. Rectificació, si escau, de l'error material advertit en l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament de Vilafranca
9. Dació de compte de l'Informe del període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2021
10. Dació de compte del balanç turístic de l'estiu de 2021
11. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent als mesos de juliol i agost de 2021
12. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
C) Precs i preguntes
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
C) Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Càrrec: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
5 intervencions
10. Dació de compte del balanç turístic de l'estiu de 2021
C) Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
12 intervencions
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
C) Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
7 intervencions
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
C) Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervencions
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
C) Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
7 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2020
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
6. Aprovació, si escau, del protocol d'actuació contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament laboral de l'Ajuntament de Vilafranca
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
8. Rectificació, si escau, de l'error material advertit en l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament de Vilafranca
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
10
(00:02:08)
COMPROMIS
14
(00:06:10)
PP
7
(00:05:13)
PSPV-PSOE
36
(00:30:51)