logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de setembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:44)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:05)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:27)
Copiar URL
1 intervenciones
9 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:44)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:18)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:09:24)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:37)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:30)
Copiar URL
1 intervenciones
2 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
36 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:26:28)
Copiar URL
foto
(00:28:05)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
28 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2020
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.03 en la modalitat de transferència de crèdits
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
6. Aprovació, si escau, del protocol d'actuació contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament laboral de l'Ajuntament de Vilafranca
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
8. Rectificació, si escau, de l'error material advertit en l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament de Vilafranca
9. Dació de compte de l'Informe del període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2021
10. Dació de compte del balanç turístic de l'estiu de 2021
11. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent als mesos de juliol i agost de 2021
12. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
C) Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
5 intervenciones
10. Dació de compte del balanç turístic de l'estiu de 2021
C) Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
12 intervenciones
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
7 intervenciones
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
C) Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Cargo: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervenciones
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
C) Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
7 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2020
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2021.04 en la modalitat de crèdit extraordinari
6. Aprovació, si escau, del protocol d'actuació contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament laboral de l'Ajuntament de Vilafranca
7. Constitució, si escau, de la Comissió negociadora del Pla d'Igualtat
8. Rectificació, si escau, de l'error material advertit en l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament de Vilafranca
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
10
(00:02:08)
COMPROMIS
14
(00:06:10)
PP
7
(00:05:13)
PSPV-PSOE
36
(00:30:51)