logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de juny de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:56)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:44)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:14:29)
Copiar URL
1 intervencions
2 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
(00:22:18) - 9. Urgència
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:22:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:23:11)
Copiar URL
24 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
5. Dació de compte de la pròrroga del contracte de gestió indirecta del servei públic mortuori i d'enterraments del cementiri municipal
6. Dació de compte dels actes que durà a terme la Comissió de Festes del 12 al 16 d'agost
7. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de maig de 2021
8. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
9. Urgència
10. Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
6. Dació de compte dels actes que durà a terme la Comissió de Festes del 12 al 16 d'agost
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
10. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervencions
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
10. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
10. Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
1 intervencions
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
6 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
9. Urgència
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:49)
COMPROMIS
9
(00:03:13)
PP
8
(00:12:05)
PSPV-PSOE
26
(00:22:26)