logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de juny de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:56)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:44)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:14:29)
Copiar URL
1 intervenciones
2 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
(00:22:18) - 9. Urgència
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:22:36)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:23:11)
Copiar URL
24 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
5. Dació de compte de la pròrroga del contracte de gestió indirecta del servei públic mortuori i d'enterraments del cementiri municipal
6. Dació de compte dels actes que durà a terme la Comissió de Festes del 12 al 16 d'agost
7. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de maig de 2021
8. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
9. Urgència
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
6. Dació de compte dels actes que durà a terme la Comissió de Festes del 12 al 16 d'agost
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
10. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
10. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
8 intervenciones
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
10. Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Cargo: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
1 intervenciones
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram
3. Adjudicació, si escau, de la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE Vilafranca i Compromís per Vilafranca relativa a l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19
9. Urgència
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:49)
COMPROMIS
9
(00:03:13)
PP
8
(00:12:05)
PSPV-PSOE
26
(00:22:26)