logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 10 de maig de 2021
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:39)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:15)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:07:03)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:54)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
27 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
5. Dació de compte de l'informe-resum sobre el control intern exercici 2020
6. Dació de compte de l'informe del període mig de pagament corresponent al primer trimestre de 2021
7. Dació de compte de l'informe d'Alcaldia corresponent al mes d'abril de 2021
8. Dació de compte dels decrets d'Alcaldia
Bruno Morraja Deusdad
Càrrec: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
9. Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
9. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
5 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
9. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
9. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:00:46)
COMPROMIS
9
(00:05:34)
PP
8
(00:14:30)
PSPV-PSOE
26
(00:29:40)