logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 de maig de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:39)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:15)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:07:03)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:54)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
27 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
5. Dació de compte de l'informe-resum sobre el control intern exercici 2020
6. Dació de compte de l'informe del període mig de pagament corresponent al primer trimestre de 2021
7. Dació de compte de l'informe d'Alcaldia corresponent al mes d'abril de 2021
8. Dació de compte dels decrets d'Alcaldia
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9. Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
9. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
5 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
9. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
8 intervenciones
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
9. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021.01, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i afectat
3. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs
4. Aprovació, si escau, del compromís d'elaborar el II Pla d'Igualtat
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:00:46)
COMPROMIS
9
(00:05:34)
PP
8
(00:14:30)
PSPV-PSOE
26
(00:29:40)