logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 18 de setembre de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:24)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:56)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:34)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:51)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:06:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:10:00)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:01)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:16:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:19:10)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:20:43)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:21:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:23:17)
Copiar URL
4 intervencions
foto
(00:29:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:33:30)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:35:20)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
6 intervencions
1 intervencions
32 intervencions
foto
(01:12:42)
Copiar URL
foto
(01:19:35)
Copiar URL
foto
(01:30:47)
Copiar URL
foto
(01:31:40)
Copiar URL
foto
(01:44:09)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Cándido Andrés Gascó
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
31 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2024
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
12è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DEUTE I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023
14è. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2023-0258 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2024
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
16è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
17è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
19è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
20. PRECS I PREGUNTES
Cristina Albert Rabaza
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Losar Tena Vicente
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
20. PRECS I PREGUNTES
Carlos Álvarez Prades
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Juan Bordás García
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Oscar Tena García
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
8 intervencions
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
20. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
9 intervencions
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
20. PRECS I PREGUNTES
Gema Fabregat García
Càrrec: Regidora | PP
foto
6 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Crispín Tena Carceller
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Ovidio Colomer Troncho
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
20. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
11 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2024
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
11
(00:01:00)
PP
22
(00:45:21)
PSPV-PSOE
45
(00:59:16)