logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 18 de setembre de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:24)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:56)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:34)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:51)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
(00:06:38)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:10:00)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:01)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
(00:16:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:19:10)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:20:43)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
(00:21:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:23:17)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
(00:29:31)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:33:30)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:35:20)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
6 intervenciones
1 intervenciones
32 intervenciones
foto
(01:12:42)
Copiar URL
foto
(01:19:35)
Copiar URL
foto
(01:30:47)
Copiar URL
foto
(01:31:40)
Copiar URL
foto
(01:44:09)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Cándido Andrés Gascó
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
31 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2024
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
12è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DEUTE I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023
14è. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2023-0258 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2024
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
16è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
17è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
19è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Cristina Albert Rabaza
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Losar Tena Vicente
Cargo: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
20. PRECS I PREGUNTES
Carlos Álvarez Prades
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Juan Bordás García
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
Oscar Tena García
Cargo: Regidor | PSPV-PSOE
foto
8 intervenciones
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
18è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2023
20. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
9 intervenciones
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
20. PRECS I PREGUNTES
Gema Fabregat García
Cargo: Regidora | PP
foto
6 intervenciones
20. PRECS I PREGUNTES
Crispín Tena Carceller
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
20. PRECS I PREGUNTES
Ovidio Colomer Troncho
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
20. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
11 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2024
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D'ACCIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL PER A L'IMPULS DE LA TRANSPARÈNCIA, EL BON GOVERN I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.03 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
8è. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
9è. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADQUISICIÓ GRATUÏTA DEL GLOBUS TERRAQÜI PROPIETAT DE BENJAMÍ TENA
10è. NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
11è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0239 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT D'USUARIS
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
11
(00:01:00)
PP
22
(00:45:21)
PSPV-PSOE
45
(00:59:16)