logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 17 d'abril de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:14)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:08)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:58)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
30 intervencions
foto
(00:32:37)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
20 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN I DE L’INFORME DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS CONTRARIS ALS REPAROS, EXERCICI 2022
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA PER AL PERÍODE 2024-2026
6è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2023
7è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Punt 8. Precs i preguntes
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Cristobal Troncho García
Càrrec: Sanitat, Agricultura i Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Càrrec: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervencions
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Punt 8. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
Punt 8. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
3
(00:00:11)
COMPROMIS
11
(00:03:17)
PP
3
(00:11:22)
PSPV-PSOE
27
(00:21:32)