logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 17 d'abril de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:14)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:08)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:58)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
30 intervenciones
foto
(00:32:37)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
20 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN I DE L’INFORME DE LES RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS CONTRARIS ALS REPAROS, EXERCICI 2022
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA PER AL PERÍODE 2024-2026
6è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE MARÇ DE 2023
7è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Cristobal Troncho García
Cargo: Sanitat, Agricultura i Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Punt 8. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
Punt 8. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.02 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
3
(00:00:11)
COMPROMIS
11
(00:03:17)
PP
3
(00:11:22)
PSPV-PSOE
27
(00:21:32)