logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de març de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:19)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:58)
Copiar URL
12 intervencions
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:55)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:03)
Copiar URL
13 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:25:22)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:27:22)
Copiar URL
1 intervencions
2 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
11 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
25 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0031 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, EXERCICI 2023
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
9è. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2022
10è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
11è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2023
12è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
13è. PRECS I PREGUNTES
Cristobal Troncho García
Càrrec: Sanitat, Agricultura i Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
13è. PRECS I PREGUNTES
Bruno Morraja Deusdad
Càrrec: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
10è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
13è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervencions
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
13è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
13 intervencions
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
13è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
8 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0031 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, EXERCICI 2023
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
8
(00:00:40)
COMPROMIS
6
(00:01:14)
PP
13
(00:12:29)
PSPV-PSOE
30
(00:28:52)