logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de març de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:19)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:58)
Copiar URL
12 intervenciones
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:55)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:03)
Copiar URL
13 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:25:22)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:27:22)
Copiar URL
1 intervenciones
2 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
11 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
25 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0031 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, EXERCICI 2023
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
9è. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2022
10è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
11è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2023
12è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
13è. PRECS I PREGUNTES
Cristobal Troncho García
Cargo: Sanitat, Agricultura i Medi Ambient | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
13è. PRECS I PREGUNTES
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
10è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
13è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
13è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
13 intervenciones
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
13è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
8 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'II PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2023.01 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
7è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0031 RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, EXERCICI 2023
8è. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2023-0048 RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL PLA CERÀMIC DE REGENERACIÓ URBANA PER ALS EXERCICIS 2023/2024
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
8
(00:00:40)
COMPROMIS
6
(00:01:14)
PP
13
(00:12:29)
PSPV-PSOE
30
(00:28:52)