logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de febrer de 2023
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:15)
Copiar URL
7 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
13 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
13 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
3r. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2023
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
6è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DESPESA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA VILA I DEL PREMI ANUAL EXPLORADOR ANDRÉS
8è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2022
9è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
10è. PRECS I PREGUNTES
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
4 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervencions
10è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
2
(00:00:16)
COMPROMIS
6
(00:02:46)
PP
3
(00:04:22)
PSPV-PSOE
18
(00:14:28)