logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de febrer de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:15)
Copiar URL
7 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
13 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
13 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
3r. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2023
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
6è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DESPESA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE LA VILA I DEL PREMI ANUAL EXPLORADOR ANDRÉS
8è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2022
9è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
10è. PRECS I PREGUNTES
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
4 intervenciones
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
10è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
3 intervenciones
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
10è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR VILAFRANCA SOBRE LA NECESSITAT D'ACTUAR CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA EN ELS NOSTRES BOSCOS
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
2
(00:00:16)
COMPROMIS
6
(00:02:46)
PP
3
(00:04:22)
PSPV-PSOE
18
(00:14:28)