logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 12 de setembre de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:26)
Copiar URL
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:43)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:26)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:13)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:47)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:32)
Copiar URL
24 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervencions
1.Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
3.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.04 en la modalitat de suplement de crèdit
4.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.05 en la modalitat de suplement de crèdit
5.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.06 en la modalitat de suplement de crèdit
6.Dació de compte de l'Informe de morositat i del període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2022
7.Dació de compte de l'Informe d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute i regla de despesa corresponent al segon trimestre de 2022
8.Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0235 corresponent a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost municipal de l'exercici 2023
9.Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent als mesos de juliol i agost de 2022
10.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Punt 11.- Despatx extraordinari
Punt 12.- Precs i preguntes
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
Punt 12.- Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Càrrec: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
Punt 12.- Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
Punt 12.- Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
Punt 12.- Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
7 intervencions
1.Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
3.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.04 en la modalitat de suplement de crèdit
4.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.05 en la modalitat de suplement de crèdit
5.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.06 en la modalitat de suplement de crèdit
Punt 11.- Despatx extraordinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:31)
COMPROMIS
4
(00:00:44)
PP
8
(00:12:56)
PSPV-PSOE
26
(00:21:38)