logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 12 de setembre de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:26)
Copiar URL
5 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:43)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:26)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:13)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:47)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:28)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:12:32)
Copiar URL
24 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1.Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
3.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.04 en la modalitat de suplement de crèdit
4.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.05 en la modalitat de suplement de crèdit
5.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.06 en la modalitat de suplement de crèdit
6.Dació de compte de l'Informe de morositat i del període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2022
7.Dació de compte de l'Informe d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute i regla de despesa corresponent al segon trimestre de 2022
8.Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0235 corresponent a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost municipal de l'exercici 2023
9.Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent als mesos de juliol i agost de 2022
10.Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Punt 11.- Despatx extraordinari
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
Punt 12.- Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
Punt 12.- Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
Punt 12.- Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
8 intervenciones
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
Punt 12.- Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
7 intervenciones
1.Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
2.Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost de béns immobles
3.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.04 en la modalitat de suplement de crèdit
4.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.05 en la modalitat de suplement de crèdit
5.Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.06 en la modalitat de suplement de crèdit
Punt 11.- Despatx extraordinari
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:31)
COMPROMIS
4
(00:00:44)
PP
8
(00:12:56)
PSPV-PSOE
26
(00:21:38)