logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 4 de juliol de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:38)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:15)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:52)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:26)
Copiar URL
2 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
10 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
13 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ “REURBANITZACIÓ DE VIAL D'ACCÉS A PISTES ESPORTIVES”, INCLÒS EN EL PLA AVANÇA 2022-2023
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
4t. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0168 RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA, DESCOBERTA I GIMNÀS
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, ANUL·LACIÓ DIA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST DE 2022
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2022
8è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
9è. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
9è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervencions
9è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
9è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
5 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ “REURBANITZACIÓ DE VIAL D'ACCÉS A PISTES ESPORTIVES”, INCLÒS EN EL PLA AVANÇA 2022-2023
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
4t. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0168 RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA, DESCOBERTA I GIMNÀS
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, ANUL·LACIÓ DIA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST DE 2022
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
5
(00:00:23)
COMPROMIS
3
(00:01:22)
PP
2
(00:06:58)
PSPV-PSOE
15
(00:23:58)