logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 4 de juliol de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:12)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:38)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:15)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:52)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:26)
Copiar URL
2 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
10 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
13 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ “REURBANITZACIÓ DE VIAL D'ACCÉS A PISTES ESPORTIVES”, INCLÒS EN EL PLA AVANÇA 2022-2023
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
4t. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0168 RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA, DESCOBERTA I GIMNÀS
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, ANUL·LACIÓ DIA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST DE 2022
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
7è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2022
8è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
9è. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
9è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
2 intervenciones
9è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
2 intervenciones
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
9è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
5 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ “REURBANITZACIÓ DE VIAL D'ACCÉS A PISTES ESPORTIVES”, INCLÒS EN EL PLA AVANÇA 2022-2023
3r. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L'EXERCICI 2022
4t. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0168 RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA, DESCOBERTA I GIMNÀS
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, ANUL·LACIÓ DIA CELEBRACIÓ PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST DE 2022
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
5
(00:00:23)
COMPROMIS
3
(00:01:22)
PP
2
(00:06:58)
PSPV-PSOE
15
(00:23:58)