logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 13 de juny de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:17)
Copiar URL
7 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:44)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:00)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:11)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:41)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:05)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
21 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.03 en la modalitat de suplement de crèdit
6. Aprovació, si escau, canvi dia celebració ple ordinari del mes de juliol de 2022
7. Dació de compte de l'aprovació definitiva de la modificació parcial de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
8. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de maig de 2022
9. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
10. Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
10. Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
1 intervencions
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
6 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.03 en la modalitat de suplement de crèdit
6. Aprovació, si escau, canvi dia celebració ple ordinari del mes de juliol de 2022
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:47)
COMPROMIS
6
(00:01:30)
PP
8
(00:08:49)
PSPV-PSOE
24
(00:16:04)