logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 13 de juny de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:17)
Copiar URL
7 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:44)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:00)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:11)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:41)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:05)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
21 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
24 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.03 en la modalitat de suplement de crèdit
6. Aprovació, si escau, canvi dia celebració ple ordinari del mes de juliol de 2022
7. Dació de compte de l'aprovació definitiva de la modificació parcial de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
8. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de maig de 2022
9. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
10. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
8 intervenciones
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
10. Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Cargo: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
1 intervenciones
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
6 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici 2021
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.01 en la modalitat de transferència de crèdits
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.02 en la modalitat de suplement de crèdit
5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3/2022.03 en la modalitat de suplement de crèdit
6. Aprovació, si escau, canvi dia celebració ple ordinari del mes de juliol de 2022
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
7
(00:00:47)
COMPROMIS
6
(00:01:30)
PP
8
(00:08:49)
PSPV-PSOE
24
(00:16:04)