logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de març de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:11)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:55)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:06)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
2 intervencions
3 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
24 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
19 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, A L'ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA PER AL PERÍODE 2023-2025
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE “CONDEMNA A L'AGRESSIÓ DE RUSSIA A UCRAÏNA”
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2022
9è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
10è. PRECS I PREGUNTES
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
10è. PRECS I PREGUNTES
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE “CONDEMNA A L'AGRESSIÓ DE RUSSIA A UCRAÏNA”
10è. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
María Vicente García
Càrrec: Esports i Joventut | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
10è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervencions
10è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervencions
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
10è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
10è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, A L'ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
3
(00:00:15)
COMPROMIS
8
(00:01:47)
PP
4
(00:10:26)
PSPV-PSOE
26
(00:29:36)