logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de març de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:11)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:55)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:06)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
2 intervenciones
3 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
24 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
19 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, A L'ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA PER AL PERÍODE 2023-2025
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE “CONDEMNA A L'AGRESSIÓ DE RUSSIA A UCRAÏNA”
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
8è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES DE FEBRER DE 2022
9è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
10è. PRECS I PREGUNTES
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
10è. PRECS I PREGUNTES
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE “CONDEMNA A L'AGRESSIÓ DE RUSSIA A UCRAÏNA”
10è. PRECS I PREGUNTES
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
María Vicente García
Cargo: Esports i Joventut | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
10è. PRECS I PREGUNTES
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
10è. PRECS I PREGUNTES
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
7 intervenciones
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
10è. PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
10è. PRECS I PREGUNTES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
3 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ADHESIÓ, SI ESCAU, A L'ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
3r. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2022-0061 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE L'IVACE
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
3
(00:00:15)
COMPROMIS
8
(00:01:47)
PP
4
(00:10:26)
PSPV-PSOE
26
(00:29:36)