logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 14 de febrer de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:13)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:06)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
8 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:58)
Copiar URL
21 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
17 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la compensació per reequilibri econòmic del contracte "Gestió del servei públic de piscina coberta, descoberta i gimnàs municipal"
3. Dació de compte de l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici econòmic 2022
4. Dació de compte de l'Informe de morositat i del període mig de pagament corresponent al quart trimestre de 2021
5. Dació de compte de l'Informe d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute i regla de despesa corresponent al quart trimestre de 2021
6. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de gener de 2022
7. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Oscar Tena García
Càrrec: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
C) Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Càrrec: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Càrrec: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
C) Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervencions
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Càrrec: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervencions
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
4 intervencions
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la compensació per reequilibri econòmic del contracte "Gestió del servei públic de piscina coberta, descoberta i gimnàs municipal"
Despatx extraordinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:00:22)
COMPROMIS
7
(00:02:37)
PP
4
(00:06:18)
PSPV-PSOE
23
(00:23:39)