logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de febrer de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:13)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:06)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
8 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:22)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:13:58)
Copiar URL
21 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
17 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la compensació per reequilibri econòmic del contracte "Gestió del servei públic de piscina coberta, descoberta i gimnàs municipal"
3. Dació de compte de l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici econòmic 2022
4. Dació de compte de l'Informe de morositat i del període mig de pagament corresponent al quart trimestre de 2021
5. Dació de compte de l'Informe d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute i regla de despesa corresponent al quart trimestre de 2021
6. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de gener de 2022
7. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
C) Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
3 intervenciones
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
C) Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
Despatx extraordinari
C) Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la compensació per reequilibri econòmic del contracte "Gestió del servei públic de piscina coberta, descoberta i gimnàs municipal"
Despatx extraordinari
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:00:22)
COMPROMIS
7
(00:02:37)
PP
4
(00:06:18)
PSPV-PSOE
23
(00:23:39)