logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 18 de març de 2024
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:14)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:05)
Copiar URL
5 intervencions
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:30)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:07:19)
Copiar URL
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:02)
Copiar URL
1 intervencions
7 intervencions
foto
(00:27:40)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:27:56)
Copiar URL
12 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
5 intervencions
1 intervencions
51 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(01:08:58)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(01:10:13)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(01:11:34)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(01:13:15)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | PSPV-PSOE
foto
36 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D'EXAMEN)
3r. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 2024-2026
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELIMITACIÓ DE LA CARTOGRAFIA REFERIDA A LA INTERFÍCIE URBANA FORESTAL DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE DOS DESPATXOS DE L'EDIFICI DEL CARRER LA BASSA, Núm. 12 A L’OCAPA
7è. SOBRE ELECCIÓ I DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
8è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL PROGRAMA ERTEFE
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
10è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2023
11è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DEUTE I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2023
12è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI PER AL PERÍODE 2025-2027
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2024
14è. DACIÓ DE COMPTE DEL CANVI DE DATA DEL PROPER PLE ORDINARI
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024
16è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Cándido Andrés Gascó
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
7 intervencions
3r. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELIMITACIÓ DE LA CARTOGRAFIA REFERIDA A LA INTERFÍCIE URBANA FORESTAL DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
C) PRECS I PREGUNTES
Cristina Albert Rabaza
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
8è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL PROGRAMA ERTEFE
Losar Tena Vicente
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024
Carlos Álvarez Prades
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
6 intervencions
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024
C) PRECS I PREGUNTES
Juan Bordás García
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024
Oscar Tena García
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
8è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL PROGRAMA ERTEFE
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
15è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
14 intervencions
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D'EXAMEN)
8è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL PROGRAMA ERTEFE
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
C) PRECS I PREGUNTES
Gema Fabregat García
Càrrec: Regidora | PP
foto
10 intervencions
3r. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 2024-2026
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
C) PRECS I PREGUNTES
Crispín Tena Carceller
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
C) PRECS I PREGUNTES
Ovidio Colomer Troncho
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
C) PRECS I PREGUNTES
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervencions
C) PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
8 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D'EXAMEN)
3r. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 2024-2026
5è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELIMITACIÓ DE LA CARTOGRAFIA REFERIDA A LA INTERFÍCIE URBANA FORESTAL DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA
6è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE DOS DESPATXOS DE L'EDIFICI DEL CARRER LA BASSA, Núm. 12 A L’OCAPA
8è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL PROGRAMA ERTEFE
9è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
12
(00:03:36)
PP
34
(00:41:50)
PSPV-PSOE
55
(00:51:22)