logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 10 de gener de 2022
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:41)
Copiar URL
6 intervencions
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:03:11)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:30)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
7 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:10)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:11:18)
Copiar URL
7 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
13 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca
3. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de desembre de 2021
4. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
5. Despatx extraordinari
6. Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervencions
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca
5. Despatx extraordinari
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
6. Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Càrrec: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
1 intervencions
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca
5. Despatx extraordinari
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
5
(00:01:24)
COMPROMIS
3
(00:00:36)
PP
3
(00:05:34)
PSPV-PSOE
13
(00:12:13)