logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 12 de juliol de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:17)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:45)
Copiar URL
2 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
22 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
15 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la suspensió de la sessió ordinària del Plenari corresponent al mes d'agost
3. Manifest Orgull LGTBI 2021
4. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de juny de 2021
5. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
3. Manifest Orgull LGTBI 2021
C) Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
C) Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
4 intervenciones
C) Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si escau, de la suspensió de la sessió ordinària del Plenari corresponent al mes d'agost
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
2
(00:00:08)
COMPROMIS
6
(00:04:26)
PP
4
(00:04:01)
PSPV-PSOE
18
(00:20:55)