logo
digiacta
buscar
Año
Ple Extraordinari del 26 de juny de 2023
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:55)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:02:20)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:08)
Copiar URL
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:25)
Copiar URL
6 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:28:52)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa - Presidenta | PSPV-PSOE
foto
11 intervenciones
1r. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE
2n. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3r. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
4t. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
5è. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
6è. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
7è. DACIÓ DE COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DELS TINENTS D’ALCALDE I DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
1r. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE
3r. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
4t. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
5è. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
5 intervenciones
1r. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE
2n. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3r. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
4t. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
5è. RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
5
(00:00:29)
PP
5
(00:14:25)
PSPV-PSOE
11
(00:16:02)