logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 14 de novembre de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:25)
Copiar URL
8 intervenciones
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:59)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
2 intervenciones
2 intervenciones
1 intervenciones
(00:21:02) - 11.-
1 intervenciones
(00:21:16) - 12.-
7 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:21:37)
Copiar URL
foto
(00:21:43)
Copiar URL
foto
(00:31:57)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:35:29)
Copiar URL
(00:35:40) - 13.-
69 intervenciones
foto
(00:38:35)
Copiar URL
foto
(00:39:24)
Copiar URL
foto
(00:39:53)
Copiar URL
foto
(00:49:51)
Copiar URL
foto
(00:51:34)
Copiar URL
foto
(00:52:03)
Copiar URL
foto
(00:55:46)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
37 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
3r. MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISIÓ NEGOCIADORA DEL PLA D’IGUALTAT
4t. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2022
5è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DESPESA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2022
6è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL CÀLCUL DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DE L'EXERCICI 2021
7è DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
8è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
9è. DACIÓ DE COMPTE DEL BALANÇ TURÍSTIC 2022 VILAFRANCA
10è. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ALCALDIA CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2022
11.-
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
9 intervenciones
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
9è. DACIÓ DE COMPTE DEL BALANÇ TURÍSTIC 2022 VILAFRANCA
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
7 intervenciones
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
8è. DACIÓ DE COMPTE DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
10 intervenciones
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
18 intervenciones
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
10 intervenciones
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
12.-
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
5 intervenciones
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DEL ROCÒDROM DE VILAFRANCA
3r. MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISIÓ NEGOCIADORA DEL PLA D’IGUALTAT
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
5
(00:00:35)
COMPROMIS
28
(00:06:37)
PP
10
(00:14:45)
PSPV-PSOE
55
(00:49:22)