logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 10 d'octubre de 2022
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:16)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:03)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
6 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:06)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:47)
Copiar URL
31 intervenciones
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:09:55)
Copiar URL
foto
Lidia García Carceller
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:26:39)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
20 intervenciones
1. - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.- Adhesió, si escau, al II Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a facilitar la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques que ho sol·liciten per raó de violència de gènere
3.- Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de setembre de 2022
4.- Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
5. - Despatx extraordinari. - 5è.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2022.07 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
6. - Precs i preguntes
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
3 intervenciones
6. - Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
6 intervenciones
6. - Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
7 intervenciones
5. - Despatx extraordinari. - 5è.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2022.07 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
6. - Precs i preguntes
Lidia García Carceller
Cargo: Secretaria-Interventora | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
6. - Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervenciones
1. - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.- Adhesió, si escau, al II Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a facilitar la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques que ho sol·liciten per raó de violència de gènere
5. - Despatx extraordinari. - 5è.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2022.07 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
6
(00:01:36)
COMPROMIS
9
(00:03:06)
PP
7
(00:08:14)
PSPV-PSOE
21
(00:19:12)