logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 15 de novembre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:14)
Copiar URL
3 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:04:55)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
31 intervenciones
foto
(00:11:15)
Copiar URL
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
22 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Adhesió, si escau, a la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona
3. Dació de compte de l'Informe corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2020
4. Dació de compte de l'Informe del període mig de pagament corresponent al tercer trimestre de 2021
5. Dació de compte de l'Informe d'estabilitat pressupostària i objectiu de deute i regla de despesa corresponent al tercer trimestre de 2021
6. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes d'octubre de 2021
7. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
Oscar Tena García
Cargo: Cultura i Indústria | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
C) Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
2. Adhesió, si escau, a la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona
Carlos Pitarch Fabregat
Cargo: Regidor | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
C) Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
C) Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
7 intervenciones
C) Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
2 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Adhesió, si escau, a la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
2
(00:00:07)
COMPROMIS
8
(00:04:12)
PP
7
(00:09:11)
PSPV-PSOE
24
(00:21:33)