logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del 18 d'octubre de 2021
Descargar
Descargas
documentos
Documentos
firmas
Firmas
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:19)
Copiar URL
2 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:00:51)
Copiar URL
1 intervenciones
1 intervenciones
1 intervenciones
4 intervenciones
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:06:20)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:13)
Copiar URL
20 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
Silvia Colom Monferrer
Cargo: Alcaldessa | PSPV-PSOE
foto
14 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Sobre proposta de dos dies de festa local per a l'any 2022
3. Dació de compte dels Informes d'estabilitat pressupostària i regla de despesa corresponents al primer i segon trimestre de 2021
4. Dació de compte de l'Informe d'Alcaldia corresponent al mes de setembre de 2021
5. Dació de compte dels Decrets d'Alcaldia
6. Depatx extraordinari. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2021.05 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
7. Precs i preguntes
Bruno Morraja Deusdad
Cargo: Turisme, Comerç, Fires | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. Precs i preguntes
Candido Andrés Gascó
Cargo: Urbanisme, Obres Públiques, Festes | PSPV-PSOE
foto
1 intervenciones
7. Precs i preguntes
Rebeca Andrés Falcó
Cargo: Educació, Benestar Social, Igualtat, Majors | PSPV-PSOE
foto
2 intervenciones
7. Precs i preguntes
Lidia Rosario Domingo Marco
Cargo: Regidora | COMPROMIS
foto
4 intervenciones
7. Precs i preguntes
Jairo Sans Peris
Cargo: Regidor | PP
foto
5 intervenciones
7. Precs i preguntes
Votacions
Cargo: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
4 intervenciones
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Sobre proposta de dos dies de festa local per a l'any 2022
6. Depatx extraordinari. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2021.05 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT VILAFRANCA
4
(00:00:18)
COMPROMIS
4
(00:01:50)
PP
5
(00:06:26)
PSPV-PSOE
18
(00:18:06)