logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 27 de maig de 2024
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:01:13)
Copiar URL
7 intervencions
5 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:05:32)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:07:43)
Copiar URL
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:08:38)
Copiar URL
4 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT VILAFRANCA
(00:10:00)
Copiar URL
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
1 intervencions
5 intervencions
1 intervencions
41 intervencions
foto
(00:36:21)
Copiar URL
foto
(00:42:42)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Silvia Colom Monferrer
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | PSPV-PSOE
foto
37 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE L'IES DE VILAFRANCA PER A FORMAR UNA SALA D'USOS MÚLTIPLES I CREAR UN TALLER DE CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES – PROGRAMA EDIFICANT
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2024.01 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA I L’ASSOCIACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA DE VILAFRANCA
5è. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L’EXERCICI 2024
6è. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE COMUNICACIONS I SMARTVILLAGES
7è. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2023
8è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL INTERN I DE L’INFORME DE RESOLUCIONS I ACORDS ADOPTATS CONTRARIS ALS REPAROS, EXERCICI 2023
9è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
10è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I OBJECTIU DE DEUTE I REGLA DE DESPESA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
11è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
12è. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D’EXAMEN)
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2024
14è. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Cándido Andrés Gascó
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
2 intervencions
15 PRECS I PREGUNTES
Cristina Albert Rabaza
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2024
Losar Tena Vicente
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2024
Carlos Álvarez Prades
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2024
15 PRECS I PREGUNTES
Oscar Tena García
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
13è. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ALCALDIA CORRESPONENTS ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2024
15 PRECS I PREGUNTES
Jairo Sans Peris
Càrrec: Regidor | PP
foto
11 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE L'IES DE VILAFRANCA PER A FORMAR UNA SALA D'USOS MÚLTIPLES I CREAR UN TALLER DE CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES – PROGRAMA EDIFICANT
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2024.01 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA I L’ASSOCIACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA DE VILAFRANCA
6è. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE COMUNICACIONS I SMARTVILLAGES
15 PRECS I PREGUNTES
Gema Fabregat García
Càrrec: Regidora | PP
foto
4 intervencions
5è. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L’EXERCICI 2024
15 PRECS I PREGUNTES
Crispín Tena Carceller
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
15 PRECS I PREGUNTES
Ovidio Colomer Troncho
Càrrec: Regidor | PP
foto
9 intervencions
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE L'IES DE VILAFRANCA PER A FORMAR UNA SALA D'USOS MÚLTIPLES I CREAR UN TALLER DE CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES – PROGRAMA EDIFICANT
15 PRECS I PREGUNTES
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT VILAFRANCA
foto
6 intervencions
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE L'IES DE VILAFRANCA PER A FORMAR UNA SALA D'USOS MÚLTIPLES I CREAR UN TALLER DE CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES – PROGRAMA EDIFICANT
3r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2024.01 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4t. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA I L’ASSOCIACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA DE VILAFRANCA
5è. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LES SUBVENCIONS A ONGD PER A AJUDES DE DESENVOLUPAMENT DURANT L’EXERCICI 2024
6è. ADHESIÓ, SI ESCAU, AL REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE COMUNICACIONS I SMARTVILLAGES
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT VILAFRANCA
6
(00:00:28)
PP
26
(00:27:38)
PSPV-PSOE
47
(00:40:08)